Krótki opis systemu AccWhizz

AccWhizz to system księgowy, który wspiera języki narodowe (NLS) i wiele ksiąg rachunkowych; uniwersalne schematy rachunkowe (ASAL) i wsparcie dla wielu systemów baz danych (DAL) są w trakcie rozwoju.

Docelowymi użytkownikami są małe i średnie przedsiębiorstwa (SME) i biura rachunkowe.

AccWhizz jest programem modularnym napisanym w PHP 4.x, działającym na platformie phpGroupWare.

Jest to aplikacja sieciowa z serwerem Apache i phpGroupWare służącymi jako warstwa pośrednia.

Dane wewnętrzne są obsługiwane poprzez bazy PostgreSQL lub MySQL.

Serwer SQL może być lokalny lub znajdować się na innej maszynie.

Sesje klienckie mogą być obsługiwane przez następujące przeglądarki: Mozilla, Netscape, Konqueror - inne przeglądarki powinny także działać bez zarzutu.

Podstawowe moduły to:

1.AccWhizz Administracja - Ustawienia programu AccWhizz, zachowanie/odzysk danych (data backup/restore);

2.Księga Główna - raport kontrolny audytu, historia zapisów księgowych, wydruk księgi;

3.Magazyn - raport kontrolny audytu, historia przyjęć/wydań towarów, jawne transakcje wyrównania stanów magazynowych, przyjęcie towaru, wydanie towaru;

4.Usługi - odrębny moduł dla usług;

5.Konta rozchodów - raport kontrolny audytu, ręczna poprawa systemowo wyliczonego podatku, osobna stawka i konto dla podatku otrzymanego i zapłaconego, jawna transakcja rozchodu, dopasowanie pojedynczego przychodu do wielu faktur, dopasowanie faktura/zamówienie zakupu, historia płatności faktur, druk czeków;

6.Konta przychodów - raport kontrolny audytu, ręczna poprawa systemowo wyliczonego podatku, osobna stawka i konto dla podatku otrzymanego i zapłaconego, jawna transakcja przychodu, dopasowanie pojedynczego rozchodu do wielu faktur, dopasowanie faktura/zamówienie sprzedaży, historia płatności faktur, przypomnienie o fakturze, oficjalny przychód;

7.Zamówienie zakupu - raport kontrolny audytu, historia płatności zamówień zakupu;

8.Zamówienie sprzedaży - raport kontrolny audytu, historia płatności zamówień sprzedaży, potwierdzenie zamówienia;

9.Kwotacja - kwotacja [z podatkiem], podatek, kontrahent, kwotacja (bez podatku), raport;

10.Punkt sprzedaży dla kasjera - sprzedaż gotówkowa (z podatkiem), sprzedaż gotówkowa (bez podatku);

11.Punkt sprzedaży dla menedżera - transakcja kasowa (rozpoczęcie zmiany, zakończenie zmiany, wypłata gotówki, wpłata gotówki), bilans para-gotówkowy (z podwójnym zapisem księgowym), kasa, cena promocyjna, opłata/raport ad-hoc, para-gotówka,podatek,raport.

Większość transakcji jest wyposażona w standardowe funkcje: wyszukiwanie, przeglądanie, dodawanie, kopiowanie i usuwanie. Jest dostępna funkcja odwracania zapisu księgowego, jak również masowe przesyłanie dokumentów przez e-mail (faktura, przypomnienie, zestawienie rachunków, przychód, zamówienie zakupu, potwierdzenie zamówienia, kwotacja).

Aplikacja obsługuje kraje z VAT i bez VAT - są dwie wersje zamówienia zakupu i zamówienia sprzedaży do obsługi faktur - z VAT i bez VAT.

UWAGA!

Główną bazą danych dla AccWhizz jest PostgreSQL - obecnie baza MySQL jest w stadium eksperymentalnym (do testowania) ze względu na brak obsługi transakcji bazodanowych (MySQL ma obsługiwać transakcje od wersji 4.x).

Podziękowania

Program AccWhizz bazuje na kodzie programu CK-Ledger napisanego przez Chiu Kay Wu.

Bez jego wspaniałej pracy i inspiracji, nie mógłbym napisać programu AccWhizz.

Program CK-Ledger bazuje z kolei na funkcjonalności programu SQL Ledger (Dietera Simadera).

Serdeczne podziękowania dla zespołu phpGroupWare za znakomite środowisko API na którym program AccWhizz działa.

Next Up