Plany na przyszłość

Program AccWhizz będzie rozwijany według wymagań użytkowników, tak więc lista użytkowników programu AccWhizz (accwhizz-users@sourceforge.net) jest najlepszym źródłem informacji na temat kierunków rozwoju.

Głównym, ogólnym celem jest kod WYSOKIEJ JAKOŚCI. Oznacza to, że nowe funkcjonalności będą dodawane po dokładnych testach, co wymaga czasu.

Obecny plan rozwoju programu AccWhizz przedstawia się następująco:

1.Stworzenie strony domowej projektu (http://accwhizz.sourceforge.net/), wstępna restrukturyzacja kodu, polska wersja programu AccWhizz (v. 0.0.1).

2.Restrukturyzacja kodu: poprawa standardu kodowania; pełna, abstrakcyjna warstwa bazy danych (DAL); pełna, abstrakcyjna warstwa systemu księgowego (ASAL); inne, pomniejsze zmiany (v. 0.0.3).

3.Wysoce elastyczny, zaawansowany (nowy) moduł do obsługi ustawień systemowych; poprawiony moduł instalacyjno-administracyjny (v. 0.0.5).

4.Wersja Alpha: przegląd i poprawa jakości kodu (v. 0.1.1).

5.Dostosowanie do stadardów księgowych UE i USA (new ASAL layers) (v. 0.1.3).

6.Wsparcie dla dodatkowych języków - niemieckiego i francuskiego (v. 0.1.5).

7.Wersja beta : przegląd i poprawa jakości kodu (v. 0.3.1).

8.Przegląd kodu pod względem bezpieczeństwa i naniesienie poprawek (v. 0.3.3).

9.Stabilna wersja : przegląd i poprawa jakości kodu (i dokumentacji!) (v. 0.4.0).

10.Przegląd i poprawa kodu pod względem wydajności (v. 0.4.2).

Previous Next Up